Kaart der 3e zuid Nieuw-Guinea Expeditie, 1912-1913 / samengesteld door ... A. Franssen Herderschee en ... van Houten.