Voorloopige schetskaart van het eiland Halmahera en omliggende eilanden / [door de] Topographische Inrichting, Batavia.