Schetskaart van het eiland Wetar / Topografische Inrichting.