Schetskaart van het noordelijk gedeelte der residentie Tapanoeli / [door de] Topogr[aphische] Inrichting, Batavia.