Schetskaart van de Mentawei-Eilanden / Topographische Inrichting.