Kaarte van de Golf van Mexico en het Zuyd America : waar in Porto-Bello en Panama aangewezen werden / B Ruyter Sc.