Paskaart vande noord kust van Moscovien ... / door Teunis Ys opgegeven ...


15830583