Kingyo sodategusa / Senshū Sakai Adachi Yoshiyuki cho, dōkyō Keijisai zōho.


16584375