Planisphaerium terrestre, sive terrarum orbis, planisphaericè constructi repraesentatio quintuplex [cartographic material] : adjunctis aliquibus astronomicae geographiae tyrociniis / auctore Carolo Allard, Amstelo-Batavo = Vlakke aard-kloot, gemeenlyk genaamd de geheele waereld, vysvoudiglyk in vlakke ronden verbeeld : mitsgaders eenige noodige ontwerpen des sterrekundigen aard-beschryvings / door Carel Allard, tot Amsterdam.