Paskaart van de kust van Noorwegen : beginnende van Swarten Os tot aan Heyligelander Leen, Naaukeurigh opgestelt waar in vervaat werd 't Liet van Dronten : met Privilegie voor 15 Iaaren.