Nieuwe afteekening van de Haven en Stad Wismar [cartographic material] : met desselfs inkoomende Zee Gaatten soo beoosten als bewesten Poel Eyland en beleegering van dito Stad.