De Haven en Stad Wismar desselfs Districkt Belegering en Werken daer voor [cartographic material].