Nieuwe en nette afteekening van het eyland of Koninkryk Sardinia vertoonende alle desselfs zee havenen anker plaetsen rivieren dieptens klippen steeden en vastigheeen als mede de Straet van Bonifacio aent eyland Corsica [cartographic material] / J. Keyser sculp.