Attaque der Turkse galeyen en saiken, op de 2 keyserlyke oorlog scheepen op den 9 July voor gevallen op den Donau [cartographic material].