Pas-kaart vande rivieren Commewini, Suriname, Suramaca, Cupanama en Courantin [cartographic material] : vertoonende alle desselfs plantagie en wie deselve bezitten, alles opt naukeurigste opgestelt.