Teerste deel vande Spieghel der zeevaerdt, vande nauigatie der Westersche zee, innehoudende alle de custẽ van Vranckrijck Spaignen eñ t'principaelste deel van Engelandt, in diuersche zee caertẽ begrepẽ, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt bij eẽ vergadert eñ ghepractizeert, door Lucas Iansz Waghenaer ...