Nieuwe atlas / van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen ...