[Correspondence : Willa Cather to Thornton Wilder]