O. C. Gibbs, Chicago, Illinois, letter to James Kinnier Wilson, WaKeeney, Kansas


16719982