Pascaarte van t'westlyckste deel vande Middelandsche Zee : waer in vertoont wort de ware gelegenheden van alle rivieren, havens, capen, droogten ende bayen alles synde op hare streckingen en distantien geleyt.


16729372