A child welfare class at Hwa Nan College in Foochow [Fuzhou Shi, Fujian Sheng]


16857158