Sukekatsu-kyō ki, [19th cent.?] / Hino Sukekatsu cho.


17393349