Hurston, Zora Neale, at Chicago, Illinois


2001912