Willem Hendrick De III by de gratie Godts, Prince van Oranie erf Stadthouder Cap: Gen: van Holl: Zeel: etc