Zyn Hoogheijt, d'heer Prins van Oranje wort. Captiteyn Generael gemaakt, den 25 februarii, 1672