L'architettvra di G.V. Arata. Tav. 9. Villa IXa. Prospetto ...


2005434