L'architettvra di G.V. Arata. Tav. 68. Villa XXXVIIIa. Prospetto ...


2005435