L'architettvra di G.V. Arata. Tav. 69. Villa XXXVIIIa. Dettaglio Torre