L'architettvra di G.V. Arata. Tav. 70. Villa XXXIXa. Pianta del piano rialzato