L'architettvra di G.V. Arata. Tav. 71. Villa XXXIXa. Prospetto