L'architettvra di G.V. Arata. Tav. 72. Villa XXXIXa. Dettaglio Torre


2005442