Jackson Falls, White Mountains, no. 53559


2006434