Mt. Washington from Intervale, White Mountains, no. 53561