A Glimpse of Mirror Lake, Adirondack Mountains. No. 54034