363. Native children on the beach, Stika, Alaska


2007384