Goleuni gwedi torri allan Ynghymry, gan ymlid ymmaith dywyllwch : neu Gaariad y Saie tuac at yr Hên Gymry : gan gynnwys atteb i lyfr, yr hwn a elwir, Bedydd plant o'r nefoedd ... gan Mr. James Owen ... Gan Benjamin Keach ...