Het groote tafereel der dwaasheid ... familien en persoonen van hooge en lage stand zyn geruineerd, en in haar middelen verdorven, en de opregte negotie gestremt, zo in Vrankryk, Engeland als Nederland ... Gedrukt tot waarschouwinge voor de nakomelingen in ’t noodlottige jaar, voor veel zotte en wyze


2018178