Ik ondergeschreven bekenne gekogt te hebben van de Heer [blank] guldens capitaal actie van de Commercie- en Assurantie-Compagnie tot [blank] ten pryze van [blank] dewelke [blank] ik my obligeere te ontfangen binnen de stad [blank] tot gemelde prys


2031657