Also myne heeren van den geregte in erbaringe zyn gekomen dat op gistteren abond den 5 deser diversche persoonen geassisteert met een groot getal jongens zig hebben verstout op den dam om ten draagen een stroje pop en onder dat omdragen diverseche mensche


2031660