Project van eene wint-assurantie compagnie, enz. : tot behoudt van de verloopende commercie en uitteerende navigatie in dit hollende jaar van 1720


2031666