De commissarissen provisioneelyks gecommitteerd tot des saaken van de commercies, navigatie, en assuranties compagnies...


2031668