Dining Room, Joe and Ellen Tetzloff's Home. Janesville, Minnesota (1091-1293)