Gordon Saxton, Saxton Fruit Farm. Caldwell, Idaho (874-861)