Cometoscopia : Comet Speghel, thet aer : Christeligh och noedhtorfftigh Vnderwyesning om Cometer : samt andra Eldzblass och Vndertekn ... / sammanfattadt vtaff Laurentio Paulino Gotho ...