Ptolomeus, Copernicus, en Merkuur op de parnas over de zon en de waereld


2041955