The Astoria Bridge, Columbia River. Astoria, Oregon to Point Ellice, Washington (GFB-68-2621)