De Nederlandsche scheeps-bouw-konst open gestelt : vertoonende naar wat regel, of evenredenheyd, in Nederland meest alle scheepen werden gebouwd : mitsgaders masten, zeylen, ankers, en touwen, enz. daar aan gepast : soo uit de schriften van ouder, als jonger bouw-meesters, als ook by eygen ondervindinge, tot nut van alle jonge bouw-meesters, en knechten, als ook uitreeders, en liefhebbers van scheepen