Naamlyst van een ongemeene fraaije verzaameling van West-Indische vogels ...