Novissima & exactissima totivs regni Neapolis tabvla / praesentis belli statvi accommodata et exhibita a Ioanne Bapt. Homanno


2065616