Het Journaal en Daghregister van Dirk Jacobsz. Tayses avontuure-lyke Reyse na Groenlandt, gedaen met het Schip den Dam, in ’t Jaar 1710. Uytgegeeven en door den Druk gemeen gemaakt door W.P. Poort ...


2077250